v kuchyni

K dispozici návod k použití kávovar DeLonghi

Anonim

Co by mohlo být lepší než šálek kávy ráno? Možná je to jeden z nejoblíbenějších nápojů. Nicméně není tak snadné ho správně vařit, stejně jako v baru, restauraci a kavárně. V tomto ohledu je velmi důležité nákup speciálního zařízení, který umožňuje přípravu tohoto nápoje na profesionální úrovni doma. Návod k použití kávovaru DeLonghi je poměrně cenově dostupný a umožňuje vám co nejdříve zvládnout toto umění.

Co potřebujete vědět dříve, než začnete

Než začnete pracovat s těmito nebo jinými zařízeními, musíte identifikovat řadu důležitých bodů. Návod k obsluze kávovaru DeLonghi obsahuje následující opatření.

 • jelikož během provozu zařízení vydává velké množství tepla, neměli byste přímo k němu umístit žádné elektrické spotřebiče nebo předměty citlivé na vysoké teploty.
 • Kávovar se nedoporučuje instalovat v blízkosti vodovodních kohoutků, protože vstup kapaliny do konstrukce je nepřijatelný. Měli byste také zajistit, aby vlhkost v místnosti nepřekročila meze normy.
 • Zařízení nepoužívejte v místnostech, kde je teplota příliš nízká. To je způsobeno tím, že kvůli zmrazení vody, která je vložena do přístroje, může být poškozena a stala se nepoužitelnou.
 • Při umístění kávovaru na jedno nebo druhé místo je třeba vzít v úvahu skutečnost, že elektrický vodič zařízení by neměl být zkroucený, zkroucený nebo se dotýkat ostrých předmětů a úhlů.
 • Před připojením zařízení k zásuvce se ujistěte, že napětí v napájecím zdroji odpovídá tomu, co je uvedeno v pokynech a výrobním značení.

Jak začít

Na začátku je třeba mít na paměti, že nové zařízení může obsahovat stopy kávy uvnitř. To je způsobeno skutečností, že v továrně každé zařízení projde zkouškou.

Buďte velmi opatrní ohledně faktoru tvrdosti vody, protože na něm závisí kvalita a trvanlivost kávovaru.

Návod k obsluze kávovaru DeLonghi doporučuje při zahájení práce s přístrojem dodržovat následující postup.

 • Připojte zařízení k napájecímu zdroji s danou úrovní napětí;
 • Dále byste měli zvolit pracovní jazyk, který bude použit v budoucnu.
 • Dalším krokem je naplnění speciální nádrže vodou. Po dokončení akce musí být plavidlo nastaveno na jeho původní místo.
 • Poté musíte zapnout režim vytápění. Po dokončení operace do hrnce proudí horká voda.
 • Upozorňujeme, že poprvé nelze dosáhnout uspokojivého výsledku. Pouze po 5 porcích každého typu nápoje bude možné posoudit kvalitu.
 • Za zmínku stojí, že při prvním zapnutí zařízení se na obrazovce zobrazí výzva k pořadí akcí.

Jak vyrobit cappuccino a latte

Návod k použití kávovaru DeLonghi Magnifica umožňuje provádět řadu postupných akcí pro výrobu takových kávových nápojů jako latte a cappuccino /

 • Nejprve je třeba opravit fitcru a umístit šálek pod trubky, ze kterých je káva podávána, stejně jako šlehačkou.
 • Dále musíte stisknout tlačítko, které odpovídá vybranému nápoji a na kontrolní obrazovce se objeví ukazatel, který ukáže stupeň dokončení úkolu.
 • Když je proces dokončen, pohár se do určité míry naplní pěnovým mlékem, po němž káva automaticky začne proudit. Tím se dokončí provoz zařízení a stačí přidat cukr nebo jiné příchutě.

Ekonomická spotřeba energie

Díky speciální funkci lze ušetřit mnohem méně energie. Kávovar DeLonghi EC 5, jehož návod k obsluze je součástí sady, hlásí řadu funkcí tohoto režimu. Musíte stisknout kurzorové tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí název funkce. Po aktivaci režimu ukládání se projeví přesně po 1 minutě. Je třeba vzít v úvahu skutečnost, že v případě zapnutí funkce úspory energie se příprava všech nápojů zahájí až po několika sekundách po stisknutí jednoho nebo druhého tlačítka.

Automatické zapnutí a vypnutí

Stojí za to věnovat zvláštní pozornost schopnosti automatického zapínání a vypínání, které poskytuje kávovar DeLonghi. Návod k použití ec 9 obsahuje podrobný popis fungování těchto funkcí.

Režim automatického zařazení vám umožní začít pracovat s kávovarem v určitém čase, který je pro vás vhodný. Chcete-li ji aktivovat v nabídce, vyberte příslušnou položku. Poté jsou nastaveny časové parametry. Takže si můžete být jisti, že například ráno nebo při návratu z práce budete mít šálek aromatické kávy.

Automatické vypnutí šetří energii v případě, že stroj po delší dobu neprobíhá. Ve výchozím nastavení zařízení přestane fungovat po 2 hodinách od poslední manipulace. Kávovar můžete přizpůsobit podle svých potřeb.

Schopnost vybrat si chuť kávy

Návod k použití kávovaru DeLonghi EC 250 obsahuje informace o možnosti volby intenzity kávy v nápoji. Ve výchozím nastavení je zařízení nastaveno na normální úroveň. Zařízení můžete nakonfigurovat pro ultra lehké, ultra silné a střední chutě.

Návod k obsluze kávovaru DeLonghi je prezentován v jednoduchém a dostupném jazyce, abyste co nejdříve zvládli všechny techniky práce s tímto přístrojem.