nástrojů a zařízení

Nástroje pro výrobu nábytku: typy a popis, aplikace, fotografie

Anonim

Profesionální operace zpracování kovů a zejména dřevěných polotovarů se stále více přibližují amatérské úrovni jejich technické realizace, jak se technologie vyvíjí. Konstrukce pracovního nástroje je stále více ergonomická a bezpečná a tendence ke snižování velikosti otevírá nové možnosti, pokud jde o organizaci výrobních procesů. Formovaný a specializovaný segment poloprofesionálních nástrojů pro výrobu nábytku v domácnosti, který bere v úvahu specifika zpracovatelských materiálů ne-odborník.

Hlavní seznam nástrojů pro zpracování dřeva

Přítomnost základních truhlářských nástrojů je základním předpokladem pro organizaci výroby nábytku doma. Dokonce i jednorázové provedení takových operací bude vyžadovat použití perkusních a řezacích zařízení. Konkrétně hlavní sada nástrojů pro výrobu nábytku může zahrnovat:

 • Pilařská pila. Řešení dřeva bez tohoto nástroje není možné. Další věc spočívá v tom, že v podmínkách hromadné výroby je pro tyto účely výhodnější mít strojovou kotoučovou pila.
 • Hoblík. Je také běžným tesařským nástrojem, pomocí něhož můžete provádět hoblovací operace s různými parametry vrstvy, která má být odstraněna.
 • Dláto. V jistém smyslu, druh hoblovacího stroje, ale ve zjednodušené podobě. Uživatel má co do činění s rukojetí a čepem, který také odstraňuje horní vrstvu dřeva z obrobku.
 • Sekera. Nástroje pro výrobu nábytku jsou zpravidla zaměřeny na přesnost prováděných operací, což umožňuje detailní úpravu tvaru budoucího produktu. Sekera je výjimkou, protože provádí hrubé zpracování obrobku. Například v rámci uvažovaného pracovního postupu může být tento nástroj vyžadován pro řezání logu, z něhož je plánováno vytvoření stolu. V závislosti na velikosti sekery mohou vytvářet drážky, odstranit kůru, obrobit obrobek apod.
 • Jigsaw. Může být ruční nebo elektrický, ale povaha úkolů je stejná - provádět extrémně přesné a přesné řezání s minimálním poškozením okrajů. Nejlepší možnost řezání dřevotřískové desky různé tloušťky.
 • Montážní nástroj. Přímé prostředky pro provádění montážních procedur - kladivo, klíče, šroubováky atd.

Šroubováky a vrtáky jako základ pro montážní operace

Při výběru nástroje pro výrobu nábytku hodně záleží na technologické fázi výroby, jeho složitosti a možné kompatibilitě s dalšími operacemi. Ale bez ohledu na úplnost výrobního cyklu budou vyžadovány montážní práce, při kterých se používají vrtací a zkrutné hardwarové operace. V souladu s tím jsou základními nástroji pro výrobu nábytku doma šroubovák a vrtačka. Jak přistupovat k výběru těchto zařízení? Za prvé, jsou určeny organizační možnosti uspořádání dílny a provozní režimy, v nichž bude provedena montáž. Dále jsou vyřešeny následující problémy:

 • Multifunkční modely nebo specializované. Dnes v módních zařízeních s kombinovanými funkcemi vrtačky a šroubováku. Při výměně zařízení můžete připojit jeden nebo jiný režim provozu - včetně funkce nárazu. Profesionální tesaři doporučují používat specializované modely bez kombinované funkčnosti pro přesné a sériové operace.
 • Napájecí systém. Opět nemá smysl sledovat trend módy, když vyberete verzi baterie. Pracují dobře ve vzdálených lokalitách bez stabilního zdroje napájení, ale pravděpodobněji bude výroba interiéru uspořádána v budovách s přístupem k síti. Můžete mluvit o nevýhodách práce s připojeným kabelem, nicméně tato nevýhoda je více než pokryta lehkou hmotností (kvůli nedostatku napájecího zdroje) a ve výchozím nastavení vyšší výkon síťových elektrických nástrojů.
 • Modely pásky. Speciální a relativně nové druhy šroubováků, které se používají v továrnách a soukromých dílnách. Ve skutečnosti se jedná o automatický šroubovák, u něhož je k dispozici zařízení s upevňovacími prvky určitého formátu. V režimu montáže proudu nemusí být obsluha odpojena instalací spotřebního materiálu - systém jej automaticky nainstaluje bez ztráty rychlosti sériového provozu.
 • Další možnosti a funkce. Pro výrobu nábytku s vlastními rukama je nástroj vybrán se zaměřením na ergonomii a bezpečnost. V tomto ohledu bude žádoucí množina volitelných podpěr přítomna reverzní zdvih, systém měkkého spuštění, potrubí pro připojení konstrukčního vysavače a elektronické nastavení točivého momentu.

Brusky

Při dokončování vnitřních a vnějších ploch řeziva nebude možné provádět leštění ani broušení. Zároveň je povaha těchto prací odlišná - v některých verzích brusky také provádějí řezné operace a upravují strukturu pro určité parametry drsnosti. Mezi nejběžnější druhy brusných nástrojů pro výrobu nábytku patří:

 • Úhlová bruska (úhlová bruska). Jeden z nejběžnějších nástrojů, který se používá v domácí sféře a nazývá se také bruska. Ačkoli je úhelová bruska určena hlavně pro hrubé práce s kamenem a kovem, v určitých režimech s vhodnými brusnými kruhy může být použita při čištění dřevěných povrchů.
 • Přímá bruska. Zařízení s rozšířenou skříní a upínací klipsou zařízení ve formě abrazivní hlavy různých velikostí. Tento model lze použít pro broušení a leštění nábytkových ploch v rohových a jiných těžko přístupných místech.
 • Pásová bruska. Na rozdíl od předcházejícího modelu má design páskového přístroje symetrický design se širokou pracovní plošinou, poháněnou válečky ze dvou konců. Na ně je umístěn abrazivní pás, který v průběhu práce odstraňuje horní vrstvu obrobku. Kromě leštění a broušení může být tato metoda použita k odstranění starých nátěrů a jiných nepotřebných nátěrů.
 • Modely leštění. Externě a strukturálně tyto stroje připomínají úhlové brusky, ale s menšími rozměry a nízkým výkonem. Tento nástroj pro výrobu nábytku je cenný pro jeho upevnění na kůži, pěnu nebo plstě. Také pomocí kotoučů z plstěné a vlněné brusné hmoty je zajištěna mechanická povrchová úprava nábytkových ploch.

Nábytek měřicí nástroj

V tomto případě se nejedná o tradiční zařízení a zařízení pro provádění značkování. Přítomnost tužky se značkou a páskou s pravítkem je povinná, nicméně tato sada nástrojů pro měření nekončí. V posledních letech se nejen v profesionálních produkcích, ale také v domácích dílnách, základní seznam potřebných nástrojů pro výrobu nábytku zahrnuje elektronické úrovně, úhloměry, sklonomery a hledače rozsahu. Samozřejmě, že v každém případě nebudou zahrnuty všechny tyto prostředky pro kontrolu dimenzionálních a prostorových parametrů, avšak plný cyklus výroby nábytku zajišťuje jejich využití.

Pro praktické řemeslníky, kteří dosud nemají v úmyslu uspořádat celou výrobní linku, stojí za to se omezit na získání multifunkčního goniometru s laserovou hladinou. Hodnota tohoto nástroje spočívá nejen ve schopnosti řídit geometrické parametry smontovaného výrobku, ale také usnadnit instalaci.

Zvláštní pozornost by měla být věnována požadavkům na nástroje pro výrobu čalouněného nábytku, neboť v tomto technologickém procesu bude nutné zorganizovat odřezávací pás. V této části práce bude také potřebovat měřidlo s nůžkami a šicími zařízeními s příslušným příslušenstvím. A to není ani zmínka o potřebě šicího stroje a dalších prvků textilní výroby.

Zařízení pro výrobu nábytku z pole

Stoly a židle jsou vyrobeny z masivního masivního dřeva, ale pro takovou práci je zapotřebí vážnější vybavení - například frézky a vyžínače.

Pro kalibrace a kývání ve velkých továrnách se používají dva různé obráběcí nástroje, ale pro uspořádání malé dílny je optimálně vhodný kombinovaný rozchod. Při výběru jednotky je důležité předem vypočítat hoblovací šířku, například až do 400 mm.

Jemné odstranění závad z pole vám pomůže při řezání. Jaké nástroje pro výrobu nábytku se s tímto úkolem vyrovná? Doporučujeme zaměřit se na obráběcí stroj. Měli byste předem uvažovat o konfiguraci zpracování a přibližných rozměrech součásti, na kterou bude zařízení použito. Například pilové pokosové pily řezaly obrobek napříč, ale s možností měnit úhel řezu na 45 stupňů. Takové modely se používají pro konečné zpracování, jejichž přesnost zajišťují upínací prvky, vodítka a měřítko pro měření polohy pilového kotouče.

Práce s pevným obrobkem zahrnuje nejen provádění pracovních náročných řezných operací. To může vyžadovat jemné řezání, aby povrch dostal určitou strukturu. Jinými slovy, prvky dekorativního zušlechťování jsou realizovány jako součást celkového procesu výroby nábytku z dřeva. Nástroj pro takové práce je obecně spojen s ručním tesařským a truhlářským prostředkem zpracování, ale u tvrdého dřeva s velkým objemem odstranění přebytečného pole tato metoda nebude fungovat. K provedení jemného otáčení nebo řezání pomůže verze soustruhu s rotačním, odolným a hnacím čtyřmístným středem. Pro domácí použití je upřednostňovat model stolního typu, ale s možností jemného vyladění točivého momentu a úhlů mechanického nárazu.

Nástroj pro výrobu nábytku

Jako prefabrikované prvky pro konstrukce trupu se běžně používají MDF a desky z dřevotřískových desek, což znamená, že bude zapotřebí důraz na operace zpracování stlačených dřevěných lamel s různými stupni tuhosti. Jak již bylo řečeno, pily (zejména elektrické) a některé modely ručních strojů umožňují řešit přesné řezání obrobků, které jsou náročné na práci. Ale pokud potřebujete nástroj pro výrobu nábytku z dřevotřískové desky nebo jiného podobného materiálu ve velkých objemech, je lepší obrátit se na malé stroje. Dnes existuje mnoho variant formátovacích strojů s malým výkonem (cca 2-4 kW), které lze instalovat na pracovním stole v garáži. Hlavní pozornost při výběru je věnována parametrům pilového kotouče - tloušťce řezu a schopnosti naklápění disku. Zbytek bude záviset na individuálních požadavcích na pracovní proces.

Také nezapomeňte na možnosti křivočarého řezání. Pokud se po neúspěšném řezu pilou pilou nebo pilou mohou opravit pevné rovnoměrné desky pomocí ručního nástroje, potom může čip ve dřevotřískové desce zničit obrobek. Jaký nástroj je potřebný pro výrobu nábytku s prvky zakřiveného řezání? Takový řez kvalitativně realizuje pásové pily, které je žádoucí vybrat pod rozměry cílové části. Je důležité nezapomínat, že standardní maximum stejné dřevotřískové desky je tloušťky 36 mm, proto s průměrnou hloubkou řezu 80 cm můžete pracovat s libovolnými polotovary. Problém spočívá pouze v omezeních dávkového řezání, které se dnes používají, když je několik dílů řezaných v jednom průchodu najednou. Důležité je i charakteristika pilového kotouče (pásku). Zvláště pro zpracování dřevotřískových desek doporučujeme použít zářez až do šířky 26 mm, protože zvýšení tohoto parametru způsobí vznik třísek.

Nástroj pro zpracování okrajů při výrobě nábytku

Bez pečlivého zpracování nábytkových prvků kolem hran je také nedostačující, pokud plánujete dosáhnout kvality tovární úrovně. Jaké nástroje pro výrobu nábytku se používají v tomto případě? Ideální vhodný brusný stroj, díky kterému můžete povrch snadno vložit dýhou, melaminem, polyvinylchloridem a jinými dekorativními kování. Některé modely takového zařízení rovněž provádějí zpracování základny materiálu, jestliže jeho současný stav neodpovídá další konstrukci.

Při výrobě konstrukcí trupu se často setkávají úkoly při přípravě otvorů pro hmoždinky a jiné tvarovky. Mohou být vyrobeny ručním nástrojem, ale aby byla zajištěna vysoká geometrická kvalita, je lepší použít malé vrtací a plnicí zařízení opatřené vodícími a upevňovacími jednotkami. Otvory mohou být provedeny v různých formátech a v různých úhlech, což neumožňuje provádět žádné elektrické vrtačky se stejnou přesností při práci s vlastními rukama. Nástroje pro výrobu nábytku s velkými průřezy a fasádami vyžadují přípravu vhodného příslušenství pro upevnění. Stroje se dvěma a třemi vrtacími skupinami zajistí vysokou přesnost při vytváření otvorů pro závěsy v různých konfiguracích av automatickém režimu.

Nástroje pro výrobu panenského nábytku

Velmi zvláštní oblast použití dřevěného materiálu, v němž podle požadavků není příliš vysoká produktivita a síla, ale extrémně vysoká přesnost a přesnost. Budete se muset zabývat miniaturními polotovary, takže se nejprve musíte zaměřit na ruční nástroje. Pouze s obecnou přípravou dílů mohou být použity prvky obrábění, avšak opravné a formátovací operace vyžadují speciální sadu řezáků s řezbářskými nástroji. Takový nástroj využívají mistři architektonického umění, kteří na dřevo předvádějí originální umělecká díla.

V nábytku z bábiky nejsou úkoly tak námahlivé, nýbrž pečlivé a také vyžadují velkou část koncentrace a pozornosti. Jaké nástroje jsou potřebné pro výrobu nábytku tohoto typu? Není vždy nutné pracovat s malými detaily, takže bude dobré připravit elektrickou pila. Umožní provádět základy nejen pro prvky nábytku, ale i pro malé domy. Měli byste také předem zvážit způsob leštění dílů a spotřebního materiálu pro instalaci. Pokud je nábytek v plném rozměru sestaven hlavně pomocí hardwaru, potom je místnost pro panenku sestavena pomocí lepidla. A aby sestavená konstrukce mohla rychleji uschnout v kloubech a dosáhnout dostatečného stupně pevnosti, používá se konstrukční sušička, jejíž horké proudy zrychlují proces polymerace pojiva.

Pomocné nástroje

V jakémkoli výrobním procesu, bez ohledu na rozsah, úroveň technologické organizace ovlivní kvalitu práce. To se týká příslušenství a pomůcek, které poskytují technickou infrastrukturu pro provádění funkčních úkolů. Abyste pochopili potřebu takového inventáře, měli byste si znovu vzpomenout, jaké nástroje jsou potřebné pro výrobu nábytku. Jsou to celé sady zařízení pro zpracování tesařských výrobků, značkovací zařízení, obráběcí stroje atd. A jestliže zástupci druhé skupiny jsou soběstačně z hlediska organizace pracovního postupu, je třeba použít spolehlivý pracovní stůl k použití šroubováků, elektrických pilových listů, pilových pil a šroubováků. Mimochodem, malé stroje typu bench-type potřebují stabilní a stabilní platformu pro instalaci. Další věc spočívá v tom, že svítidlo a některé značkovací prvky podél čáry řezu jsou součástí jejich vlastní konstrukce. Kromě pracovního stolu nebude nadbytečné se starat o svěrák, upínací svorky, napínáky pro vázání spojovaných dílů apod. V některých případech se používají nástroje pro klepání. Používá se jako obráběcí nástroj při vytváření nestandardního závitu - interního nebo externího. Jako takový nástroj používaly kohouty a matrice požadovaného formátu.

Závěr

Výše uvedené nástroje a vybavení se mohou stát plnohodnotným pomocníkem při vytváření originálního kusu nábytku podle vašeho vlastního projektu. Samozřejmě, že daleko od všeho ve výsledku bude záviset na charakteristikách použitých technických prostředků zpracování. Kvalita výrobku bude nakonec ovlivněna dovedností tesaře u dodavatele a výkonovými vlastnostmi použitých dílů, tj. Řeziva. Je zřejmé, že taková práce doma je riskantní, ale také dává mnoho dalších příležitostí pro realizaci nestandardních myšlenek. To je zvláště patrné v autorských dílech řemeslníků, kde jsou úspěšně ztvárněny stylizované textury a textury. Dnes nebude těžké najít nástroj pro výrobu starožitného nábytku pomocí kartáčování a patinování. Jedná se o stejné zametací stroje a brusky, doplněné o tepelnou expozici. Kromě fyzického zpracování v těchto operacích se však budou vyžadovat i spotřební materiály ve formě chemických kompozic pro vnější použití. Jedním z nejjednodušších metod umělého stárnutí je například barvení. Jedná se o kombinaci nanášení laku (obvykle bílé barvy) a způsobu broušení pomocí brusného papíru. Takže s malými nebo žádnými investicemi do technologie implementace se dosáhne účinků opotřebovaného elitního sovětského nábytku.